Byte av eternittak på garage. Vidkärr Kålltorp

Har du i Vidkärr ett tak med eternitplattor? Så var det för denna kund på Härländavägen, vars garagetak inte hade bytts ut än trots hälsoriskerna med eternit (det vill säga asbestcement). Detta är absolut inte något som man ska försöka sig på på egen hand som privatperson så de gjorde helt rätt i att ta kontakt med oss och få jobbet utfört av våra experter. Vi avlägsnade det befintliga taket, rengjorde och förberedde och kunde sedan börja med att lägga nya plattor – den här gången istället av plegel. Det färdiga resultatet är mycket bättre ur ett hälsoperspektiv, men är också både tåligare och stiligare än vad det gamla och slitna taket var.

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *